Καταχωρήθηκε στις: 14/03/2018 @ 00:30

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου του διαγωνισμού, μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση με τους επιτυχόντες μαθητές.  Σημειώνεται ότι όλοι οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό έχουν λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα και μπορούν επίσης να δουν τα ατομικά τους αποτελέσματα αφού μπουν στο σύστημα.   

Οι επιτυχόντες μαθητές παρακαλούνται να δουν προσεκτικά την ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του δευτέρου γύρου.