Καταχωρήθηκε στις: 08/01/2018 @ 08:00

Αν και οι μαθητές μπορούν να κάνουν εγγραφή στο διαγωνισμό και να εκτελέσουν ένα δειγματικό διαγωνισμό, παραθέτουμε μετά από παράκληση αρκετών συναδέλφων εκπαιδευτικών, δειγματικές ερωτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς.  

Δείγμα Ερωτήσεων 1

Δείγμα Ερωτήσεων 2

Προτρέπουμε τους μαθητές να κάνουν εγγραφή και να εκτελέσουν το δειγματικό διαγωνισμό ώστε να γνωρίσουν το πραγματικό περιβάλλον διεξαγωγής του διαγωνισμού.