Τι είναι ο Διαγωνισμός Bebras;

Ο Bebras είναι ένας διεθνής διαγωνισμός για μαθητές για την Υπολογιατική Σκέψη (Computational Thinking), στην Κύπρο διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Ο στόχος είναι η προώθηση της Υπολογιατικής Σκέψης ανάμεσα στους μαθητές με τρόπο που επαυξάνει τις ικανότητες των μαθητών πέραν των επιστημών και των μαθηματικών και αναβαθμίζει τις αναλυτικές και αλγοριθμικές τους για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.    

Ο Διαγωνισμός

 • Διοργανώεται για μαθητές γυμνασίου  
 • Προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των  δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
 • Αποτελείται από 20 ερωτήσεις διαφόρων επιπέδων δυσκολίας 
 • Διεξάγεται σε δύο γύρους
  • Ο πρώτος γύρος είναι ανοικτός για μιά ολόκληρη εβδομάδα και οι μαθητές μπορούν να  τον εκτελέσουν είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι τους χωρίς επίβλεψη  
  • Ο δεύτερος γύρος οργανώνεται σε σχολεία υπό επίβλεψη
 • Οι μαθητές μπορούν να μπουν στο σύστημα του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του, να δουν τα αποτελέσματα τους και να ανασκοπήσουν τις ερωτήσεις.    
 • Οι καθηγητές ή και οι γονείς τους μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές/παιδιά τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό  
 • Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλους τους μαθητές  
 • Διοργανώνεται τελετή βράβευσης για τους νικητές  

Δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  καθίστανται χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση, αυτός ο "παιγνιδιάρικος" διαγωνισμός προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια να ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους.  Είμαστε βέβαιο ότι ο διαγωνισμός BEBRAS ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στις μελλοντικές τους σπουδές και στη ζωή τους γενικότερα.  


Οργανωτές


Υπό την Αιγίδα


Στρατηγικός Συνεργάτης


Χορηγοί