Σκοπός του Bebras

Ο κύριος σκοπός του “Bebras” είναι να προωθήσει το ενδιαφέρον για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως και της Επιστήμης της Πληροφορικής ως βασικής επιστήμης σε όλους τους μαθητές στα σχολεία. Ο διαγωνισμός βοηθά τους μαθητές να εμπλακούν ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον και να μάθουν περισσότερα για τους ηλεκτρονικούς υπολογστές και τις εφαρμογές των ΤΠΕ από τα πρώτα βήματα τους στο σχολείο, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικής και αλγοριθμικής σκέψης. 

Ο διαγωνισμός Bebras ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν πιο έντονα και δημιουργικά την μοντέρνα τεχνολογία στης μαθησιακές τους δραστηριότητες. Φέρνει μαζί όλους τους μαθητές του σχολείου και τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τις ιδέες, εμπνεύσεις και εμπειρίες τους.

Καθώς οι ΤΠΕ καθίστανται κοινό εργαλείο στην εκπαίδευση, αυτός ο παιγνιδιάρικος διαγωνισμός διασφαλίζει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια θα επωφεληθούν εξίσου από αυτόν. Ελπίζουμε ότι ο διαγωνισμός Bebras θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και μόνιμες βασικές γνώσεις οι οποίες θα είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.   

Η Πρωτοπόρος

Η ιδέα του Bebras γεννήθηκε στην Λιθουανία, από την καθ. Βαλεντίνα Νταγκιεν. Ένας από τους πρώτους στόχους της Βαλεντίνας Νταγκιεν ήταν να εδραιώσει το Bebras σαν μια διεθνή πρωτοβουλία.

Ο πρώτος διαγωνισμός Bebras οργανώθηκε στη Λιθουανία το 2004.

Από την αρχή, αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσχωρήσει στο Bebras: Εσθονία, Γερμανία, Ολλανδία και Πολωνία ήταν οι πρώτες που εντάχθηκαν το 2006. Το 2007, η Αυστρία, η Λετονία και η Σλοβακία (σχολικό έτος 2007/2008) διοργάνωσαν τους πρώτους τους διαγωνιούς Bebras, ενώ η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ουκρανία άρχισαν τους διαγωνισμούς τους το 2008. Το 2009, η Ιταλία προσχώρησε Bebras, και το 2010, είδε τους πρώτους διαγωνισμούς Bebras στη Φινλανδία και την Ελβετία.


Η επιτυχία του Bebras έχει κάνει και άλλες χώρες από όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται για την ιδέα. Το Ισραήλ έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία εργασιών Bebras. Μεταξύ των περαιτέρω ενδιαφερόμενων χώρων είναι η Κύπρος, η Ιαπωνία, η Μάλτα, και τη Ρωσία.


Οργανωτές


Υπό την Αιγίδα


Στρατηγικός Συνεργάτης


Χορηγοί