Δοκιμαστικοί Διαγωνισμοί για Εξάσκηση!

Καταχωρήθηκε στις: 01/09/2023 @ 09:00

Ο διαγωνισμός θα τρέξει σε διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Έχουν αναπτυχθεί δοκιμαστικοί διαγωνισμοί τους οποίους μπορείτε να τρέξετε ώστε να γνωρίσετε το περιβάλλον του διαγωνισμού και τους τύπους των ερωτήσεων.

Η νέα πλατφόρμα δίνει την ευχέρεια για εκτέλεση του διαγωνισμού είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα (αλλά δεν επιτρέπει εναλλαγή μεταξύ των δύο γλωσσών).

Επισκεφθείτε την σελίδα Εξάσκηση  για  να εκτελέσετε δοκιμαστικούς διαγωνισμούς και για το επίπεδο γυμνασίου και για το επίπεδο δημοτικού.