Οδηγίες για την Εγγραφή στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Γυμνασίου είναι οι μαθητές της Α, Β και Γ τάξης Γυμνασίου μόνο που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου. 

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Δημοτικού  είναι οι μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού μόνο που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Κύπρου. 

Χρήστες στο Σύστημα Bebras

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται χρήστες του συστήματος Bebras Κύπρου και μπορούν να δημιουργήσουν δικό τους λογαριασμό στο σύστημα. Έτσι:

 • Ο μαθητικός λογαριασμός επιτρέπει στο μαθητή να κάνει εγγραφή κατευθείαν στο διαγωνισμό από μόνος του χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε.
 • Ο λογαριασμός για γονείς επιτρέπει στον γονιό να εγγράψει τα παιδιά του (ή και συμμαθητές τους) στο διαγωνισμό. 
 • ο λογαριασμός για εκπαιδευτικούς επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κάνει εγγραφή μαθητών στο διαγωνισμό.

Διευκρινίζουμε ότι οι χρήστες γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και λειτουργικότητα στο σύστημα και θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των παιδιών/μαθητών τους.

Δημιουργία Λογαριασμού (Μαθητές/Γονείς/Εκπαιδευτικοί)

Για δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα Bebras απαιτείται η χρήση μοναδικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (=ΔΗΛ) για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Αν δεν έχετε ΔΗΛ θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία, π.χ στο Google. Δείτε τη διεύθυνση mail.google.com και ακολουθήστε τη διαδικασία. Σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης που θα επιλέξετε για να τα τους θυμάστε.

Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα Bebras:

 • επιλέξετε στο μενού την επιλογή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ/Εγγραφείτε
 • συμπληρώστε σωστά τη ΔΗΛ σας
 • συμπληρώστε το όνομα και το επίθετο σς
 • συμπληρώστε το μυστικό κωδικό σας 
 • σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης σας (ΔΗΛ και μυστικό κωδικό)
 • φυλάξετε τη φόρμα.

Εγγραφές για Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Εγγραφές Από Μαθητές

Αφού έχετε δημιουργήσει λογαριασμό:

 • μπείτε στο σύστημα (ΕΙΣΟΔΟΣ) και
 • Επιλέξετε Λογαριασμός\Εγγραφή σε Διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει. 
 • Συμπληρώστε προσεκτικά όλα τα στοιχεία της φόρμας όπως απαιτείται
 • Φυλάξετε τη φόρμα

Αν υπάρχει διαθέσιμος δειγματικός διαγωνισμός:

 • Θα μπορείτε αμέσως να τρέξετε δειγματικό διαγωνισμό.
 • Ο δειγματικός διαγωνισμός είναι διαθέσιμος μέχρι την ημέρα έναρξης της διοργάνωσης.

Εγγραφές Μαθητών από Γονείς και Εκπαιδευτικούς

Αφού έχετε δημιουργήσει λογαριασμό:

 • μπείτε  στο σύστημα (ΕΙΣΟΔΟΣ) και
 • επιλέξετε Λογαριασμός\Eγγραφή σε Διαγωνισμό για να κάνετε εγγραφή των παιδιών ή και των μαθητών σας. 

Θα πρέπει να καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.  Είναι πολύ σημαντικό να καταχωρήσετε ως ΔΗΛ την προσωπική και μοναδική ΔΗΛ του κάθε μαθητή που εγγράφετε.  Για την κάθε εγγραφή που κάνετε  αποστέλλεται ένα μήνυμα στη ΔΗΛ του μαθητή μόνο. Στο μήνυμα περιέχονται τα στοιχεία για πρόσβαση στο σύστημα, το όνομα χρήστη (username) και  ο μυστικός κωδικός (password).

Είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να μπει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου και να δει αυτά τα στοιχεία. O μαθητής παρακαλείται να εντοπίσει το μήνυμα αυτό στον φάκελο “inbox” ή/και “junk” για εντοπισμό του μηνύματος απ΄π τη διεύθυνση [email protected]

Δειγματικοί Διαγωνισμοί

Για να γνωρίσεις την πλατφόρμα και το περιβάλλον του διαγωνισμού, μπορείς να τρέξεις τους δειγματικούς διαγωνισμούς από αυτή την σελίδα. Μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις και να δεις τα αποτελέσματα κάθε φορά και  τις ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα σου του δειγματικού διαγωνισμού δεν έχουν οποιαδήποτε σημασία..

Αφού μπεις στο σύστημα (μετά την εγγραφή σου), θα μπορείς να τρέξεις επίσης ένα δειγματικό διαγωνισμό.  

Την Ημέρα του Διαγωνισμού

Για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν το διαγωνισμό τους είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι τους, σε ημέρα και ώρα που τους βολεύει.

Στο δεύτερο γύρο του διαγωνισμού οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα τους, χωρίς την οποία δεν θα μπορούν λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κα. Χριστίνα Παπαμιλτιάδου, στον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, στη διεύθυνση  [email protected] και στο τηλέφωνο 22460680.


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Υποστηρικτής Τεχνολογίας


Χορηγοί


Υποστηρικτής