Δομή Διαγωνισμού

Στόχος: Να απαντηθούν σωστά όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις

Γύροι: 2

Διάρκεια: μέχρι 2 ώρες για το γυμνάσιο, μέχρι 1 ώρα για το δημοτικό

Ερωτήσεις: 15-20 για το γυμνάσιο και 10-15 για το δημοτικό, με διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας

Επίπεδα ΕρωτήσεωνΑ' - Εύκολες Ερωτήσεις, Β' - Μέτριας Δυσκολίας Ερωτήσεις,  Γ' - Δύσκολες Ερωτήσεις 

Μέγιστη Βαθμολογία: 100, με βάση τον πιο κάτω ενδεικτικό πίνακα

Επίπεδο Δυσκολίας Ερωτήσεων

Αρ.   

Βαθμός/Ερώτηση Σύνολο Αρνητική Βαθμολογία για λάθος απαντήση
Α' - Εύκολες 8 4 32 -1
Β' - Μέτριες 8 5 40 -1
Γ' - Δύσκολες 4 7 28 -2

Παράλειψη ερωτήσεων: Επιτρέπεται και βαθμολογείται με 0

Πρόκριση στο δεύτερο γύρο: Οι 50 διαγωνιζόμενοι με την καλύτερη βαθμολογία από την κάθε τάξη.

Τελική βαθμολογία: H βαθμολογίες των δύο γύρων δεν συμψηφίζονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πήρε ο/η μαθητής/τρια για να ολοκληρώσει το διαγωνισμό. Η βαθμολογία του μαθητή με τον μικρότερο χρόνο θεωρείται καλύτερη.


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Technology Partner


Χορηγοί


Supporter