Οργανωτές

Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, Οδός Φλωρίνης 11, Κτήριο Φόρουμ, 3ος Όροφος, Γραφείο 303, 1065 Λευκωσία

Τηλ. 22460680 e-mail: info@ccs.org.cy  

Ώρες Γραφείου: 8.30 - 17.00

Πληροφορίες

Κα. Χριστίνα Παπαμιλτιάδου, c_papamiltiadou@ccs.org.cy 

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Δρ. Πανίκος Μασούρας, p_masouras@ccs.org.cy 


Οργανωτές


Υπό την Αιγίδα


Στρατηγικός Συνεργάτης


Χορηγοί