Επικοινωνία

Οργανωτές

Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, Οδός Φλωρίνης 11, Κτήριο Φόρουμ, 3ος Όροφος, Γραφείο 303, 1065 Λευκωσία

Τηλ. 22340542, 22460680 e-mail: [email protected]  

Ώρες Γραφείου: 8.30 - 17.00

Πληροφορίες

Κα. Χριστίνα Παπαμιλτιάδου, [email protected] 

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Δρ. Πανίκος Μασούρας, [email protected] 


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Υποστηρικτής Τεχνολογίας


Χορηγοί


Υποστηρικτής