Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2021 - 2022
 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 11ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2021 - 2022

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challege - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 2ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2021 - 2022

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2020 - 2021
 

BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τελικά Αποτελέσματα 11ου BEBRAS Challenge - Γυμνάσιο 2020-2021

Αποτελέσματα 1ου Γύρου 11ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2020 - 2021

BEBRAS CHALLENGE - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τελικά Αποτελέσματα 1ου BEBRAS Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021

Αποτελέσματα 1ου Γύρου 1ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021

 


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Technology Partner


Χορηγοί


Supporter