Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2023 - 2024
 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 14ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2023 - 2024
Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 14ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2023 - 2024 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challege - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 4ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2023 - 2024
Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 4ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2023 - 2024


Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2022 - 2023

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 13ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2022 - 2023
Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 13ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2022 - 2023 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challege - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 3ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2022 - 2023
Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 3ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2022 - 2023

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2021 - 2022

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 12ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2021 - 2022 
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 12ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2021 - 2022

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challege - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Αποτελέσματα 1ου Γύρου - 2ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2021 - 2022
Αποτελέσματα 2ου Γύρου - 2ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2021 - 2022

Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2020 - 2021

BEBRAS Challenge - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τελικά Αποτελέσματα 11ου BEBRAS Challenge - Γυμνάσιο 2020-2021
Αποτελέσματα 1ου Γύρου 11ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2020 - 2021

BEBRAS CHALLENGE - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Τελικά Αποτελέσματα 1ου BEBRAS Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021
Αποτελέσματα 1ου Γύρου 1ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021

 


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Υποστηρικτής Τεχνολογίας


Χορηγοί


Υποστηρικτής