Αποτελέσματα Διαγωνισμού BEBRAS Challenge 2020 - 2021

Τελικά Αποτελέσματα 11ου BEBRAS Challenge - Γυμνάσιο 2020-2021

Αποτελέσματα 1ου Γύρου 11ου Bebras Challenge - Γυμνάσιο 2020 - 2021

Αποτελέσματα 1ου Γύρου 1ου Bebras Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021

Τελικά Αποτελέσματα 1ου BEBRAS Challenge - Δημοτικό 2020 - 2021 (Θα ανακοινωθούν μετά τη διοργάνωση του δεύτερου γύρου στιις 6 Μαρτίου 2021)


Οργανωτές


Approved By


Στρατηγικός Συνεργάτης


Technology Partner


Χορηγοί