ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Εθνική Επιτροπή των Διαγωνισμών BEBRAS (Επιτροπή) αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα σας είναι πολύ σημαντική και δεσμεύεται ότι σέβεται την ιδιωτικότητα σας στο διαδίκτυο.  Θα εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και διαχείρισης όλων των προσωπικών δεδομένων που θα μοιραστείτε μαζί μας.  

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε θα διατηρούνται εμπιστευτικές με αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Οι πληροφορίες θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων και θα τύχουν επεξεργασίας από την Επιτροπή. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία θα καταχωρήσετε στο σύστημα διαχείρισης του Διαγωνισμού Bebras, μέσω της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και μέσω της διαδικασίας εγγραφής για συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) για διατήρηση της ορθότητας των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες.  

(β) για επιβεβαίωση του δικαιώματος σας να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.  

(γ) για επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που αφορούν στο διαγωνισμό Bebras μόνο, όπως π.χ για κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σας ή/και για πρόσκληση συμμετοχής στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης ή/και για πρόσκληση συμμετοχής στην τελετή βράβευσης ή/και για την αποστολή του πιστοποιητικού συμμετοχής σας στη διοργάνωση.     

(δ) για ενημέρωση σας για άλλες δράσεις και εκδηλώσεις που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.  

Κάθε προσωπική πληροφορία που θα παραλάβουμε από εσάς θα διατηρηθεί από εμάς μόνο και δεν θα πωληθεί ή μεταφερθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιηθεί σε τρίτο μέρος, άτομο ή οργανισμό, εκτός και αν αυτή η κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο ή δικαστική απόφαση. Θα σας προσφέρουμε επίσης την ευκαιρία να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από τη λίστα παραληπτών των μηνυμάτων μας ανά πάσα στιγμή.  

Με την εγγραφή σας σε αυτό τον ιστοχώρο, συμφωνείτε στους όρους και στα κριτήρια αυτά και στο γεγονός ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για τους πιο πάνω σκοπούς.  

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα τα οποία καταχωρείτε σε αυτό τον ιστοχώρο. Αυτά τα δεδομένα αφορούν τα δεδομένα στη διαδικασία εγγραφής για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιλέξετε να καταχωρήσετε στον ιστοχώρο.  


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Υποστηρικτής Τεχνολογίας


Χορηγοί


Υποστηρικτής