ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Εθνική Επιτροπή των Διαγωνισμών BEBRAS (Επιτροπή) αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα σας είναι πολύ σημαντική και δεσμεύεται ότι σέβεται την ιδιωτικότητα σας στο διαδίκτυο.  Θα εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και διαχείρισης όλων των προσωπικών δεδομένων που θα μοιραστείτε μαζί μας.  

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε θα διατηρούνται εμπιστευτικές με αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Οι πληροφορίες θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων και θα τύχουν επεξεργασίας από την Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία για προστασία των προσωπικών δεδομένων 

Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία θα καταχωρήσετε στο σύστημα διαχείρισης του Διαγωνισμού Bebras, μέσω της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και μέσω της διαδικασίας εγγραφής για συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(a) for updating and enhancing user record and those of other related NCBC activities

(b) for defining areas of interest to you and improving the website to meet users' habits and
requirements and compiling information relating to users' movements across the website

(c) for advising you of other events and/or services, which may be of interest to you

Κάθε προσωπική πληροφορία που θα παραλάβουμε από εσάς θα διατηρηθεί από εμάς και δεν θα πωληθεί ή μεταφερθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιηθεί σε τρίτο μέρος, εκτός και αν αυτή η κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο ή δικαστική απόφαση. Θα σας προσφέρουμε επίσης την ευκαιρία να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από τη λίστα παραληπτών των μηνυμάτων μας ανά πάσα στιγμή.  

Κάποιες από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν "μπισκοτάκια" και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης των κινήσεων σας στον ιστοχώρο μας. Με την εγγραφή σας σε αυτό τον ιστοχώρο, συμφωνείτε στους όρους και στα κριτήρια αυτά και στο γεγονός ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για τους πιο πάνω σκοπούς.  

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα τα οποία καταχωρείτε σε αυτό τον ιστοχώρο. Αυτά τα δεδομένα αφορούν τα δεδομένα στη διαδικασία εγγραφής για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιλέξετε να καταχωρήσετε και τα δεδομένα που η Επιτροπή συλλέγει μέσω των κινήσεων σας στο ιστοχώρο.  


Οργανωτές


Υπό την Αιγίδα


Στρατηγικός Συνεργάτης


Χορηγοί